1. Kotisivu
  2. Yritys
  3. Yritysinfo
  4. Blogi
  5. Sitoutuneet työntekijat

Sitoutuneet työntekijät saavat yrityksen kukoistamaan

Sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen menestyksen perusta. Haastattelimme sitouttamisasiantuntija Sunnie Groeneveldiä, joka tietää, miten suuri vaikutus motivoituneilla ja sitoutuneilla työntekijöillä on yrityksen liiketoimintaan. Groeneveld kertoo, mitä voit työnantajana tehdä sitoutumisen vahvistamiseksi.
 

Sunnie Groeneveld, olet perustanut useita yrityksiä, olet aktiivinen johtaja, puhuja ja kirjailija. Miten päädyit toimimaan niin monessa roolissa?

Kaikki alkoi Yalen yliopistossa tekemästäni väitöskirjasta The Economic Value of a Positive Work Environment. Työskentelin opintojen ohella New Yorkissa ja Piilaaksossa ja huomasin, että Piilaakson yritykset suhtautuivat työntekoon eri tavalla kuin newyorkilaiset yritykset. Wall Streetillä suosittiin konservatiivisia hierarkkisia rakenteita, kun taas Piilaaksossa litteitä organisaatiorakenteita ja hyvän mielen ilmapiiriä.

Halusin tietää, kumpi lähestymistapa on 2000-luvulla taloudellisesti tuottavampi. Siksi tutkin työntekijöiden sitouttamista. Vuonna 2013 perustin yhdessä kahden kumppanini kanssa konsulttiyritys Inspire 925:n, joka tukee yrityksiä työntekijöiden sitouttamisessa. Tällä hetkellä autan asiakkaitani pääasiassa digitaalisissa muutosprojekteissa.
 

Työntekijät vaihtavat nykyään työpaikkaa keskimäärin kahden tai kolmen vuoden välein. He eivät tunne yhteyttä työnantajaansa. Yhdessä TED Talkissasi mainitset, että seitsemän kymmenestä sveitsiläisestä työntekijästä kokee, ettei ole erityisen sitoutunut työpaikkaansa. Mitä se tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia sillä on?

Sitoutumisen suhteen työntekijöistä voi erottaa kolme eri tyyppiä. Tilastot kertovat, että kaksi kymmenestä työntekijästä jättää aktiivisesti sitoutumatta yritykseen. He käyttäytyvät haitallisella tavalla vahingoittaen tiimin toimintaa ja jarruttaen yrityksen menestystä. Viisi kymmenestä jättää tietoisesti sitoutumatta. He eivät tee mitään, mitä heiltä ei erikseen vaadita eivätkä hyödynnä koko potentiaaliaan. Kolmas työntekijätyyppi, joita on vain kolme kymmenestä, sitoutuu työhönsä ja tekee sitä koko sydämellään.

Kysymys kuuluu, missä määrin yritys haluaa hyödyntää inhimilliset resurssit ja miten vahvasti työntekijät haluavat sitoutua. Sitoutumisen puute laskee merkittävästi tuottavuutta sekä vähentää työntekijöiden tyytyväisyyttä, tiimihenkeä ja halua oppia uutta. Sitoutuneilla työntekijöillä on mitattavissa oleva myönteinen vaikutus. Analytiikkayritys Gallupin tutkimuksen mukaan liiketoimintayksiköt, joissa työntekijöiden sitoutumisaste on korkea, ovat 21 % tuottavampia kuin yksiköt, joissa sitoutumisaste on alhainen.
 

Kaikki sitouttamiseen panostavat yritykset eivät silti saavuta hyviä tuloksia. Miksi?

Siihen on monia syitä. Yksi niistä on se, että yritykset miettivät usein tilannettaan lyhyellä aikavälillä. Ajatellaan ehkä seuraavaa kvartaalia, mutta jätetään huomiotta asiat, jotka vaatisivat tarkastelua pitkällä aikavälillä. Juuri se lähestymistapa olisi kuitenkin työntekijöiden sitouttamisessa tärkeä.

Toinen syy on vastuun puute. Jos kukaan ei ole vastuussa, mitään ei myöskään tapahdu. On syytä miettiä, miten HR-osasto suhtautuu itseensä. Näkevätkö yrityksen HR-ammattilaiset itsensä vain hallinnollisten tehtävien suorittajina vai myös strategisina toimijoina? Onko yrityksellä hyvinvointipäällikkö? Työntekijöiden sitouttamisessa otetaan suuri askel eteenpäin, kun tehtävään nimetään tietty henkilö.
 

Mitä ikäviä vaikutuksia sitoutumaton henkilöstö voi aiheuttaa yritykselle?

Sitoutumisen puute lisää tutkimusten mukaan turvallisuusriskejä, sairauspoissaoloja ja irtisanoutumisia. Se vähentää myös tuottavuutta. Kokeneiden työntekijöiden korvaaminen vaatii aikaa ja rahaa. Työnantaja ehtii maksaa 30–200 % uuden työntekijän vuosipalkasta, ennen kuin hän saavuttaa edeltäjänsä tiedot ja taidot. Kokonaisuutena tulee halvemmaksi panostaa työntekijöiden sitouttamiseen ja lojaaliuden vahvistamiseen kuin rekrytoida jatkuvasti uusia työntekijöitä.
 

Miten tunneperäistä sitoutumista voi lujittaa? Onko tiimihengen vahvistamispäivillä vaikutusta?

Kyllä, tiimipäivistä on hyötyä. Ne vahvistavat tunnesidettä yritykseen, mutta ovat kuitenkin vain yksi sitouttamiskeino. Digitalisaatio on potentiaalinen työkalu arkipäiväisen yhteistyön parantamiseen. Tiimipäiviä ei välttämättä edes tarvita. Esimerkiksi Lunch Lottery -sovellus kokoaa satunnaisista ihmisistä lounasseurueen. Digitaalista verkostoitumista hyödyntävä sovellus auttaa tutustumaan ennestään itselle vieraisiin yrityksessä työskenteleviin ihmisiin.
 

Miten yritys hyötyy työntekijöiden korkeasta sitoutumisasteesta?

Työntekijöiden korkealla sitoutumisasteella on myönteisiä vaikutuksia monelle osa-alueelle. Sitoutuneisuus parantaa työntekijän tarkkaavaisuutta ja tuottavuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja. Se myös lisää halukkuutta oppia uutta ja auttaa muita, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistää luovaa ajattelua. Näiden lisäksi sitoutuneisuus kiihdyttää koko yrityksen tuottavuutta.
 

Miten HR-osasto voi vaikuttaa positiivisesti yrityskulttuuriin ja varmistaa työntekijöiden korkean sitoutumisasteen?

Monessa yrityksessä oletetaan, että absoluuttista sitoutuneisuutta on mahdoton saavuttaa. Se ei pidä paikkaansa. Tyypillisesti työntekijä on ensimmäisenä työpäivänään hyvin sitoutunut. Ajan myötä tapahtuu asioita, jotka heikentävät sitoutuneisuutta. Työntekijä on ehkä sysätty syrjään jostakin projektista tai hänen mielipidettään ei ole arvostettu. Yrityksessä on mietittävä, miksi työntekijöiden tyytyväisyys on laskenut ja ryhdyttävä vastatoimenpiteisiin.
 

Esityksessäsi kysyt: “Mikä saa sinuun eloa?” Minkä asioiden uskot motivoivan työntekijöitä eniten?

Avainasiat ovat työn merkityksellisyys, tehokkuus ja sosiaaliset yhteydet. Moni motivoituu, kun tiimihenki on hyvä ja oman työn tulokset voi nähdä niin yksittäisessä projektissa kuin koko yrityksen toiminnassa. Työntekijä haluaa saada työstään tunnustusta. Jos tunnustusta tulee, sillä on pitkälle kantavia positiivisia vaikutuksia. Sitoutuneet kollegat myös vahvistavat sitoutuneisuutta työympäristössään, jolloin yhä useampi sitoutuu.
 

Mikä motivoi sinua henkilökohtaisesti?

Minua motivoi yritystoimintani. Olemme ylpeitä muodostamastamme pienestä tiimistä. Nautin muiden ihmisten seurasta. Tapaan projekteissamme monenlaisia ihmisiä, ja se haastaa minua mukavasti. Motivoidun dynaamisesta ympäristöstä.
 

Sunnie Groeneveld

Sunnie Groeneveld opiskeli taloustieteitä pohjoisamerikkalaisessa Yalen yliopistossa. Hän on konsulttiyritys Inspire 925:n perustajajäsen ja johtaja sekä puhuja ja kirjailija. Hän neuvoo yrityksiä työntekijöiden sitouttamisessa, yhteistyön vahvistamisessa ja innovaatioissa – erityisesti digitaalisissa muutoksissa. Hänen ja Christoph Küfferin yhdessä kirjoittama kirja Inspired at Work tarjoaa yrityksille uusia ideoita työntekijöiden sitouttamiseen.

Luodaan yhdessä viihtyisämpää tulevaisuuden työelämää!

Lue myös: