1. Kotisivu
  2. Vastuullisuus
  3. Vastuullisuuden johtaminen
  4. Kestävä kehitys
  5. Ympäristön kunnioittaminen

Ympäristön kunnioittaminen

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset vähentämällä hiilijalanjälkeämme ja edistämällä kierrätystaloutta. Pyrimme hyödyntämään kalustoamme optimaalisella tavalla, tarjoamaan energiatehokkaita myyntiratkaisuja ja optimoimaan jätteemme, mukaan lukien muovit, kertakäyttötuotteet ja kahvinporot.

Kohti kierrätystaloutta

Muovin ja kertakäyttötuotteiden kierrättäminen

Olemme sitoutuneet löytämään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja muovisille kertakäyttötuotteille ja lisäämään kuppien kierrätysastetta yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Havaittavissa on selkeä yhteiskunnallinen suuntaus muovin käytön ja muovijätteen vähentämiseksi. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, ja eurooppalainen ja maiden kansallinen lainsäädäntö muuttuu entistä tiukemmaksi.

Toimitamme asiakkaillemme vuosittain 1,3 miljardia kuppia, joista puolet on muovisia ja puolet pahvisia. Nykyisin kaikki kuppimme ovat täysin kierrätettäviä, ja pahvikupit ovat täysin PEFC-sertifioituja. Pyrimme tästä huolimatta löytämään jatkuvasti entistä parempia ratkaisuja. Siirrymme muovisista kupeista pahvikuppeihin. Kannustamme myös keraamisten mukien käyttöön kertakäyttötuotteiden kulutuksen vähentämiseksi.

Kierrätys on ensisijaisen tärkeä aihe kaikissa konsernimme toimintamaissa. Ranskassa käynnistettiin Stop jätteille -kampanja, jonka tarkoituksena oli kannustaa keraamisten mukien käyttöön kertakäyttökuppien sijaan. Isossa-Britanniassa kaikki Express Vendingin toimittamat pahvikupit kierrätetään yhteistyössä Simply Cupsin ja Veolian kanssa. Sveitsissä tarjoamme ilmastoneutraaleja kuppeja ja sekoittimia.

Kaikki näiden kahvikuppien ja sekoittimien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, aina valmistuksesta ja kuljetuksesta hävittämiseen, on kompensoitu. Tämä tapahtuu tukemalla ilmastoystävällisiä liesiä koskevaa hiilidioksidipäästöjen kompensointihanketta Perussa, ja vuonna 2018 kompensoimme kuppien ja sekoittimien käyttöä Sveitsissä 2122 tonnin suuruisten CO2-päästöjen edestä.

Myyntiautomaattien kunnostaminen

Kunnostamme myyntiautomaattejamme käyttämällä käytöstä poistettuja materiaaleja. Kunnostaminen vähentää merkittävästi jätettä ja sen ympäristöjalanjälki on huomattavasti uusien automaattien valmistamista pienempi. Kunnostettujen automaattien ominaisuudet ja toiminnot ovat samat kuin uusissa automaateissa.

Myyntiautomaatteja on käytössä ympäri Eurooppaa yli 450 000. Vuonna 2018 asensimme keskimäärin 23 000 automaattia kuukaudessa, joista 10 000 oli kunnostettuja. Automaattien kunnostusaste on keskimäärin 44 %. Konsernitasolla kärjessä on Italian Gruppo Argenta, jonka kunnostusaste on jopa 80 % ja joka asentaa noin 1000 kunnostettua myyntiautomaattia joka kuukausi.

Kahvijätteet

Paahtimoidemme ja asiakkaidemme jätteet menevät kolmansien osapuolten hyödynnettäväksi. Esimerkiksi Hollannissa kahvinporoja käytetään sienten viljelyssä, ja kahvin leikkuujätteestä valmistetaan pyöreitä tarjottimia. Italiassa käytetyt kahvipavut kerätään kahvimyllyjä käyttäviltä asiakkailta. Vuosittain 873 tonnia, eli 72,5 % kahvijätteen kokonaismäärästä, käytetään vihreän sähkön tuotantoon. Prosessin päätteeksi kahvijäte käytetään orgaanisena lannoitteena.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Tehokkaat kuljetukset

Tehokas kuljetusverkosto on avain hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Käytämme joka päivä 6000 ajoneuvoa asiakkaidemme ja loppukäyttäjiemme palvelemiseen.

Olemme investoineet verkoston ja reittien optimointiin, jotta jakeluverkostomme olisi entistä tehokkaampi, ja vähentäneet kuljetuskustannuksia ja ajokilometrejä. Seuraamme kuljetuksiamme entistä enemmän telemetrian avulla ja käytämme sitä reitityksen kehittämiseen. Lisäksi telemetriaa voidaan käyttää kuljettajien toiminnan valvomiseen. Verkoston ja reittien optimointi on käytössä Ruotsissa, Ranskassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Espanjassa, Belgiassa, Hollannissa ja Italiassa.

Tähän mennessä se on vähentänyt ajomatkoja keskimäärin 36 prosentilla. Olemme lisäksi asentaneet 45 000 älykästä myyntiautomaattia.

Telemetriaa hyödyntämällä saamme tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat loppumassa myyntiautomaateissamme, ja voimme optimoida toimitusketjun suunnittelun entistä paremmin, yhdenmukaistaa tilausten toimitusprosessit sekä vähentää logistiikka- ja varastointikustannuksia. Jokaisella käynnillä tarvittavien tuotteiden ennakkovalmistelu optimoi päivittäisen reitityksen tehokkuuden ja säännöllisyyden. Tämä vähentää hiilijalanjälkeämme ja nostaa asiakastyytyväisyyttä.

Vihreä liikkuminen

Vihreä liikkuminen on toinen tärkeä asia, johon keskitymme. Käytössämme on yli 6000 ajoneuvoa, pääasiassa pakettiautoja. Noin 90 % kalustostamme on leasing-ajoneuvoja. Solmimme vuonna 2018 ensimmäiset keskitetyt leasing-sopimukset konsernitasolla ja loimme lisää mahdollisuuksia kaluston hallintaprosessien ja suorituskyvyn optimointiin. Nykyisin kustannustehokkaiden sähkö- ja hybridiajoneuvojen saatavuus on hyvin rajallista.

Tästä syystä alle prosentti kalustostamme on sähkö- tai hybridiajoneuvoja. Vuonna 2019 tarkoituksemme on käynnistää vihreää liikkuvuutta koskeva hanke, jonka avulla pyrimme tunnistamaan vaihtoehtoisia tapoja hiilijalanjälkemme vähentämiseksi entisestään.

Energiansäästöt

Pyrimme jatkuvasti parantamaan myyntiratkaisujamme ja vähentämään energiankulutusta innovaatioiden ja huippuluokkaisen teknologian käytön avulla. Energiamerkinnät tehdään European Vending and Coffee Services Association (EVA) -yhdistyksen Energy Measurement Protocol (EMP) -mittausmenetelmän mukaisesti. Tehokkaimmissa automaateissamme on merkintä A++.

Nykyisin noin 270 000 (60 %) myyntiautomaatissamme on energiansäästötoimintoja, kuten säästötila silloin, kun konetta ei käytetä. Noin 135 000 (30 %) automaatissa on LED-valaistus, joka vähentää energiankulutusta entisestään. Pyrimme vähentämään myyntiautomaatiemme energiankulutusta kaikissa toimintamaissamme. Esimerkiksi Ranskassa osassa Pariisin metroverkostossa ja SNCF-rautatieasemilla olevista myyntiautomaateista on nyt LED-valot.