1. Kotisivu
  2. Vastuullisuus
  3. Vastuullisuuden johtaminen
  4. Kestävä kehitys
  5. Yhteisön tukeminen

Yhteisön tukeminen

Olemme sitoutuneet vaikuttamaan myönteisesti maihin ja yhteisöihin, joissa toimimme. Investoimme toimitusketjua koskeviin aloitteisiin maissa, joista hankimme raaka-aineemme, ja sitoudumme myönteisen vaikutuksen aikaansaamiseen niissä eurooppalaisissa yhteisöissä, joissa toimimme.

Coffee Fund -säätiö

Vastuullista hankintaa koskevien pyrkimystemme lisäksi kannamme vastuuta globaaleista ja paikallisista yhteisöistä, joissa toimimme. Konsernin Coffee Fund -säätiön kautta autamme kahvinviljelijöitä ottamaan käyttöön hyviä viljelykäytäntöjä ja parantamaan toimeentuloaan.

Coffee Fund perustettiin vuonna 2014, ja sitä johtavat Ruotsin ja Tanskan Selecta. Tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa investoimme suoraan koko yhteisön kattaviin aloitteisiin. Suoriin investointeihin tarvittavat varat saadaan Miofino- ja Pelican Rouge -tuotemerkkien myynnistä Pohjoismaissa. Rahastoon lahjoitetaan yksi Ruotsin kruunu jokaista myytyä kahvikiloa kohti.

Tällä hetkellä keskitymme Ruandaan, joka on tunnettu laadukkaista arabica-kahvipavuista. Se on myös maailman köyhimpiin kuuluvia maita. Olemme toimineet Ruandan eteläisessä provinssissa vuodesta 2016 saakka. Yhdessä Bufcoffeen, perheomisteisen alueellisen kahvinviejän, kanssa olemme käynnistäneet vuonna 2017 kaksi hanketta, joiden tarkoituksena on parantaa kahvinviljelijöiden ja heidän perheidensä saamia tuloja ja elintarviketurvallisuutta. Hankkeissa viljelijöille toimitetaan lehmiä ravinnonlähteeksi ja lisätulojen hankkimiseksi maidon myynnin kautta. Lehmänlantaa käytetään myös lannoitteena maaperän parantamiseen, ja se voi kaksinkertaistaa kahvisadon noin neljän vuoden kuluessa. Perustamme myös päiväkodin, jotta lapsilla on turvallinen paikka viettää aikaa ja leikkiä, ja jossa he saavat ravitsevaa ruokaa vanhempien ollessa kahviviljelmillä.

Tavoitteenamme on tavoittaa vähintään 500 viljelijää seuraavien vuosien aikana. Lisäksi tarkoituksemme on investoida biokaasulaitoksiin, jotta kahvinviljelijöiden riippuvuus puusta ruoanvalmistuksessa vähenee ja jotta voimme tarjota turvallisempia vaihtoehtoja. Ruandalainen Miofino-kahvisekoitus, jota myydään Pohjoismaissa, sisältää 40 % Butcoffeen ruandalaisilta kahvinviljelijöiltä ostamia kahvipapuja.

Yhteisöaloitteet

Konsernimme tukee erilaisia yhteisöhankkeita ja -aloitteita. Esimerkiksi Espanjassa tuemme Juegaterapia-säätiötä, joka perustaa lapsille houkuttelevia leikkipaikkoja sairaaloihin. Lahjoitamme tuotteita asiakkaidemme solidaarisuushankkeisiin, kuten hyväntekeväisyyden juoksutapahtumiin, ympäristöpäiville, kulttuuritapahtumiin ja terveysviikoille. Isossa-Britanniassa tuemme Jack O’Donnell Foundation -säätiötä, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään potentiaalinsa urheilussa, ja osallistumme tapahtumiin, kuten Lontoon maratoniin.

Sponsoroimme Point Foundationin kautta opiskelijoita opinnoissaan kahvinviljelyalueilla Etelä-Afrikassa ja Ruandassa. Teemme lahjoituksia laitteita, ravintoa ja hoitoa varten nuorille ja vammaisille. Italiassa johdamme Argenta Active -hanketta, joka sponsoroi italialaisia nuorten urheiluseuroja. Teemme lisäksi yhteistyötä Fondazione Marcegaglian kanssa, joka käynnistää Italiassa ja ympäri maailmaa yhteisöhankkeita, jotta voisimme antaa jotakin takaisin yhteisöille. Lisäksi lahjoitamme monissa maissa viimeistä käyttöpäivää lähestyvät tuotteet hyväntekeväisyyteen, kuten kodittomien asuntoloihin.

Sosiaalinen osallistaminen

Konsernimme arvostaa suuresti monimuotoisuutta ja sosiaalista osallistamista. Olemme ihmislähtöinen yritys ja haluamme tukea yhteisöjä, joissa toimimme. Johdamme ja tuemme eri maissa hankkeita, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä työllistymään paremmin, erityisesti heidän ollessaan etääntyneitä työmarkkinoista.

Ruotsissa yhdessä hallituksen kanssa toteutettava Vägen In -ohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja ja työllisyyskoulutusta yhteiskuntaan tuleville, kuten pakolaisille. Neljän kuukauden mittaisen kokopäiväisen koulutuksen jälkeen suurimmalle osalle osallistujista tarjotaan sopivaa työpaikkaa konsernissamme.

Ohjelman ansiosta ihmisillä on mahdollisuus saada työpaikka ja tulonlähde, mikä on tärkeä etu yhteiskuntaan sopeutumisen onnistumisessa. Työskentelemällä he oppivat kielen nopeammin ja pystyvät osallistumaan paremmin kulttuuriin, jossa he työskentelevät ja elävät. Hollannissa työllistämme työmarkkinoista etääntyneitä Amsterdamissa. Tämä tapahtuu yhteistyössä työssäoppimisyritys Pantarin kanssa, joka auttaa ihmisiä, jotka ovat eri syistä etääntyneet työmarkkinoista.

Suorien työmahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi teemme yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa, jotka keskittyvät integroimaan vammaisia henkilöitä työprosesseihin. Esimerkiksi Dordrechtissa Hollannissa teemme yhteistyötä palveluyritysten kanssa, jotka keskittyvät yhteiskuntaan palaamiseen ja uudelleenintegrointiin liittyviin prosesseihin. Näitä ovat muun muassa Frisfacilitair, Drechtwerk Groen ja WI-HW. Ranskassa yhteistyökumppanimme on L‘Atelier de la Villette, jonka päätavoitteena on vammaisten integroiminen työmarkkinoille. Tämä yritys käsittelee kaikki asiakashyvityksemme. Kaikki tämä toiminta heijastaa uskoamme siihen, että kaikki voivat työskennellä ja tuoda arvoa niin yhteisölle kuin omaan elämäänsä. Olemme tyytyväisiä voidessamme tukea tätä.